Outdoor trainingsmodule (Sail4Children)

Outdoor trainingsmodule (Sail4Children)

Outdoor trainingsmodule (Sail4Children)

De outdoor trainingsmodule is een nieuw hulpverleningconcept waarbij gedrags- en attitudetraining centraal staan.
Via een aanbod van sporttrainingen en therapeutisch zeezeilen, voor zowel de jongere als de context/opvoedingsverantwoordelijken worden competenties en sociale vaardigheden ontwikkeld. 
Binnen deze module is ook netwerkontwikkeling een belangrijk onderdeel.

Deze module is ook (beperkt) toegankelijk voor externe actoren binnen de Integrale Jeugdhulp.

Tijdens de bespreking van de 6 maandelijkse evolutieverslagen worden het individuele hulpverleningsplan en de concrete doelen geëvalueerd en aangepast.

Jaarlijks wordt een tevredenheidsenquête afgenomen. Hierbij worden de belangrijkste onderdelen van de werking van de module geëvalueerd. De resultaten van deze enquête zijn richtinggevend voor de werkpunten van het volgend werkjaar.


 


Blue Moana 
Thuishaven Nieuwpoort
0472 27 20 40
tama.moana@gmail.com
www.sail4children.be / http://sail4children.blogspot.com

 


Tronkestik

Nieuwe website binnenkort online!

2023, Tronkestik - tronkestik@telenet.be