Aanmelding & Intake

Aanmelding & Intake

Er is een duidelijke aanmelding en intake procedure.

De aanmeldingen gebeuren via de Intersectorale Toegangspoort.

De intake procedure verloopt in grote lijnen als volgt:

1/ eerste kennismaking en rondleiding
2/ beslissing tot intake
3/ intakegesprek
4/ opname
5/ opmaak handelingsplan

Zowel voor de jongere als voor de context/opvoedingsverantwoordelijken is een WELKOM BOEKJE beschikbaar. Hierin zijn de belangrijkste praktische afspraken gebundeld en wordt een eerste aanzet gedaan tot het concreet maken van het handelingsplan.
Tronkestik

Nieuwe website binnenkort online!

2024, Tronkestik - tronkestik@telenet.be