Historiek en Visie

Historiek en Visie

Tronkestik Educatief Centrum voor Gezinnen en Groepen ( ECGG ) werd opgericht in 1977 en koos van meetafaan voor werken met de context en kleinschaligheid.


Erkenning: begeleidingstehuis categorie 1 ( 3-18 jaar ) 
Capaciteit: 12

Wij bieden aan: 12 modules contextbegeleiding laagintensief gekoppeld aan 12 modules verblijf (hoge frequentie/lage frequentie) en 1 module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (enkel mogelijk in verlengde verblijf)

Situering: nà de toegangspoort


In 2008 werd het modulair concept 'flexibele zorg, ondersteuning en training' ontwikkeld.
In dit concept richt de focus zich op relationele training, gedragstraining, participerende cliëntvisie, contextueel werken en netwerkontwikkeling.

Deze vorm van hulpverlening wordt door de 3 interne modules op maat georganiseerd en aangeboden, zowel binnen de voorziening als in de context :

1/ zorg- en trainingsmodule ( verblijf hoge en lage frequentie )

2/ ondersteuning- en trainingsmodule ( contextbegeleiding laagintensief en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen )

3/ outdoor trainingsmodule
Tronkestik

Nieuwe website binnenkort online!

2024, Tronkestik - tronkestik@telenet.be