Ondersteunings- en trainingsmodule

Ondersteunings- en trainingsmodule

Ondersteunings- en trainingsmodule

De ondersteuning en trainingsmodule ondersteunt de context/opvoedingsverantwoordelijken in de begeleiding van de jongere en de ontwikkeling van diverse netwerken.

De vooropgestelde tussentijdse doelen in kader conretisering van het handelingsplan worden op regelmatige basis bijgesteld en geëvalueerd.

Wekelijks worden door deze module diverse ondersteuningsmomenten ingepland, zowel via telefonisch contact als via bezoeken.
Tijdens het weekend kunnen de context/opvoedingsverantwoordelijken - bij crisis - beroep doen op de telefonische hulplijn.

Gedeelde zorg en participatie van jongere en context/opvoedingsverantwoordelijken staan centraal.
Tronkestik probeert alle partijen maximaal samen te brengen, te informeren en inspraak te geven.
De invulling van de weekends en verloven gebeurt in samenspraak met de jongere en de context/opvoedingsverantwoordelijken.

Via het trainingsprogramma Le-O-Le ( Leren Ouders Leren ) kunnen opvoedingsvaardigheden geoefend worden.

Tijdens de bespreking van de 6 maandelijkse evolutieverslagen worden het individueel hulpverleningsplan en de concrete doelen geëvalueerd en aangepast.

Jaarlijks wordt een tevredenheidsenquête afgenomen. Hierbij worden de belangrijkste onderdelen van de werking van de module geëvalueerd. De resultaten van deze enquête zijn richtinggevend voor de werkpunten van het volgend werkjaar.


Benedictijnenstraat 28 8310 Brugge
050/35 10 01
info@tronkestik.be


Tronkestik

Nieuwe website binnenkort online!

2024, Tronkestik - tronkestik@telenet.be