Zorg- en trainingsmodule

Zorg- en trainingsmodule

Zorg- en trainingsmodule

De zorg en trainingsmodule organiseert de zorg en het verblijf van de jongeren in Tronkestik en biedt aan jongeren en context/opvoedingsverantwoordelijken trainingsactiviteiten aan. 

De jongeren verblijven in principe van zondagavond tot vrijdagavond in Tronkestik.

Tijdens hun verblijf wordt intensief aandacht besteed aan zorg en structuur.
Wekelijks worden voor elke jongere diverse trainingsactiviteiten voorzien. Deze trainingsactiviteiten kaderen in het vooropgestelde hulpverleningsplan en de individuele tussentijdse doelen. De trainingsactiviteiten worden creatief en laagdrempelig uitgewerkt.

De jongeren verblijven tijdens de weekends thuis. Het verblijf thuis kan in overleg worden uitgebreid.

Het weekendverblijf wordt ondersteund waar nodig.
Om de overgang van en naar de context naadloos te laten verlopen worden de jongeren 'voorbereid' en wordt alle informatie doorgegeven.
Tijdens de schoolvakanties organiseert Tronkestik trainingskampen (zeilkamp in april en juli, ardennen kamp in augustus) en trainingsdagen ( thuis - op verplaatsing - binnen de voorzieining ).

Gedeelde zorg en participatie van jongere en opvoedingsverantwoordelijken staan centraal.
Tronkestik probeert alle partijen maximaal samen te brengen, te informeren en inspraak te geven.

Tijdens de bespreking van de 6 maandelijkse evolutieverslagen worden het individueel hulpverleningsplan en de concrete doelen geëvalueerd en aangepast.

Jaarlijks wordt een tevredenheidsenquête afgenomen. Hierbij worden de belangrijkste onderdelen van de werking van de module geëvalueerd. De resultaten van deze enquête zijn richtinggevend voor de werkpunten van het volgend werkjaar.Benedictijnenstraat 28 8310 Brugge
050/351001

info@tronkestik.be


Tronkestik

Nieuwe website binnenkort online!

2023, Tronkestik - tronkestik@telenet.be